Vad du ska tänka på när du bygger din nya voljär

Det finns många bra guider till att bygga voljärer, burar och fågelhus. I dag är det lätt att hitta inspiration och råd på nätet.
Du hittar både allmänna och specifika tips för just de fåglar du är ute efter (ofta hos specialföreningar).
 Nedan finner du några allmänna saker som du bör tänka på. Det finns många faktorer som ska beaktas för dina fåglars optimala välbefinnande.

Vilka fåglar

Det är ganska uppenbart att fåglar med olika storlek även kräver olika storlek på voljärerna. 
Det finns också en stor skillnad beroende på hur bra och mycket de olika fåglarna flyger.
 Det är därför viktigt att du har bestämt dig för typ av fåglar och antal innan du börjar.
Vidare måste det finnas utrymme för ungar och territoriellt beteende under häckningssäsongen. Kanske ska ungfåglarna flyttas till en annan voljär?
Hursomhelst kan en voljär aldrig bli för stor eller antalet voljärer för många 🙂
Det är en stor fördel att välja ett flexibelt system, exempelvis en struktur i aluminiumprofiler.

Placering

Det är viktigt för fåglarnas välbefinnande att de kan finna lä och skugga, men också kan välja sol och regn.
 Därför behöver du tänka på platsen i förhållande till väderriktningarna.
 Du måste också ta hänsyn till grannarna, speciellt om det är bullriga fåglar det handlar om.
Slutligen ska du höra efter med kommunen om vilka regler som gäller. Det kan finnas skillnader i reglerna hos olika kommuner beroende på om en voljär är täckt eller inte.

Storleken, nu och senare

Din voljär kan knappast vara för stor. Din fågel ska kunna röra sig så fritt och naturligt som möjligt.
Det är också viktigt att tänka på ett system som är relativt enkelt att bygga ut med tiden, både för den enskilda voljären, men också för flera voljärer bredvid varandra.
Här är särskilt voljärer av aluminiumprofiler med standarddelar mycket flexibla att arbeta med.

Hållbarhet och underhåll

En voljär med aluminiumprofiler med matchande grå plasthörn är enkel, elegant och stilren och där hamnar fåglarna verkligen i fokus.
Voljärer tillverkade med standarddelar av aluminiumprofiler ger hög flexibilitet för senare uppdelning, utbyggnad och andra förändringar.

Design och flexibilitet

Det finns fler möjligheter, men ofta står valet mellan en voljär av trä eller en voljär av aluminiumprofiler.
Tryckimpregnerat trä har längre hållbarhet, men lämpar sig verkligen inte för papegojor och parakiter som gillar att gnaga.
Voljärer av aluminiumprofiler monteras med matchande plasthörn och med kvalitetstråd från Esafort för hållbarhet och enkelt underhåll.

Ljus och lä

Inredningen i voljären

Här är det verkligen viktig vilken typ av fåglar du vill hålla. Det måste finnas utrymme för att flyga fritt (och du måste kunna komma runt), bon eller fågelholkar i torrt väder, liksom naturliga grenar i olika storlekar så fötterna sätts i rörelse. Växter kan vara ett alternativ, så länge de inte är giftiga för fåglarna. För vissa fåglar är det naturligtvis omöjligt med växter, men om möjligheten finns så är de mycket dekorativa. Alternativt kan växterna finnas runt voljären.

Bur eller fågelhus (plats, isolering, värme, ljus)

Tillgång till en bur eller fågelholk erbjuder mycket bättre möjligheter för dina fåglar och det går att hålla ett större antal fåglar i voljären året runt.

Det är viktigt att det finns gott om utrymme i buren, eftersom fåglarna kommer att tillbringa mycket tid i den under vissa tider på året. Var noggrann med isoleringen så att uppvärmningen inte får kostnaderna att skena iväg. Det ska finnas ett bra ljus (artificiell gryning och skymning) och helst ett fönster där dagsljus kan komma in.

Med en riktig fågelholk finns det bättre möjligheter till foder, fönster osv. Det är en perfekt lösning, särskilt när du har flera voljärer bredvid varandra.

Säkerhet (bas, botten, lås, dubbelt nät) Botten

Botten

Botten på din voljär kan till exempel vara gjord av plattor, sand eller jord/gräs.
 Det är viktigt att botten rengörs löpande, rensas och eventuellt grävs igenom.

Sockel
Din voljär kan stå direkt på marken eller på en bas, till exempel en kant av vertikala plattor.
 Samspelet med botten i voljären och basen är viktigt så att du ser till att voljären är säker mot inkräktare. Basen ska vara fast, alternativt ska basen grävas tillräckligt långt ned, så att den är ett skydd mot djur som kommer att försöka att gräva sig in.Lås

Dörren till din voljär bör naturligtvis vara ordentligt stängd.
Men du bör också tänka på att montera ett lås, så att tjuvar (eller vandaler) inte får det för lätt.

Dubbelt nät

De flesta som har voljärer med fåglar vet också att katter gärna klättrar i nätet, därför rekommenderas att montera ramar med dubbla nät.