Integritetspolicy

LET trade ApS integritetspolicy

Vi kommer endast att samla in personuppgifter i de fall där detta är relevant för oss, och vi kommer bara att samla in personuppgifter om det är relevant för din aktivitet på Let Trade ApS.

Vid insamling, behandling och användning av dina personuppgifter följer vi alltid all relevant lagstiftning.

Vi kommer bara att lagra dina personuppgifter så länge vi antingen har en rättslig skyldighet att göra det, eller så länge som de är relevanta för de syften i vilka de samlades in.

1. Information som vi samlar in

Om du vill köpa och ta emot en produkt från oss, måste vi samla in vissa personuppgifter för att kunna slutföra transaktionen och erbjuda dig våra tjänster.

Vi kan samla in information såsom namn, e-postadress, postadress, leveransadress (om den skiljer sig från din postadress), telefonnummer och betalningsinformation.

Let Trade ApS samlar in och behandlar dina personuppgifter när du gör följande:

  • Besöker vår hemsida
  • Genomför ett köp av våra produkter
  • Skapar ett kundkonto
  • Anmäler dig till vårt nyhetsbrev
  • Registrerar dig på vår hemsida
  • Skickar frågor, klagomål eller synpunkter

2. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för insamling, behandling och användning av dina personuppgifter på www.lettrade.dk är LET Trade ApS, Korsvangen 8 A, 5750 Ringe, organisationsnummer: 37456225.

3. Behandlingens grund och syftet

Dina allmänna kontaktuppgifter såsom namn och adress samlar vi in för att kunna leverera den produkt som du har köpt från oss. Din e-postadress samlar vi in för att kunna skicka en orderbekräftelse och en leveransbekräftelse.

När du betalar för din produkt, samlar vi in ditt namn, dina kortuppgifter och IP-adress. Den information som samlas in i samband med en betalningstransaktion används och lagras endast för betalningshantering och uppfyllandet av avtalet.

Om du har gett oss ditt medgivande under registreringsprocessen eller på vår webbplats, använder vi din e-postadress för att skicka ett nyhetsbrev. Du kan alltid avanmäla dig från nyhetsbrevet. Alla nyhetsbrev innehåller också en länk för detta syfte. Om behandlingen av personuppgifter är baserad på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla samtycket.

Om du inte vill uppge de personuppgifter som krävs för att slutföra ett köp av en produkt, kommer du dessvärre inte att kunna köpa produkter från oss på vår hemsida.

4. Andra mottagare av personuppgifter

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part och vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till tredje land.

Om du har beställt leverans, kommer information om ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress att överlämnas till vår transportfirma för leverans av ditt köp.

5. Dina rättigheter

Som registrerad har du ett antal rättigheter som vi alltid måste säkerställa att de efterlevs. Du har rätt att begära av oss:

  • Att få tillgång till och rätta/ ändra dina personuppgifter
  • Att dina personuppgifter tas bort

Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och du har rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten.

Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter, eller att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter, kan du också skicka en begäran till vår e-postadress info@lettrade.dk

6. Insyn till och radering av personuppgifter

Du kan kontakta oss via info@lettrade.dk om du vill veta vilken information vi har om dig.

Om felaktiga uppgifter har registrerats som du inte själv har möjlighet att rätta eller om du har andra invändningar, kan du också kontakta oss via info@lettrade.dk

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade.

Vi lagrar dina personuppgifter så länge vi har en aktiv kundrelation med dig och/eller ditt företag. Om förhållandet upphör, lagrar vi personuppgifterna så länge vi är skyldiga att göra detta enligt lagen, däribland redovisningslagar.

Du kan lämna in klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till dataskyddsmyndigheten. Läs mer på: www.datainspektionen.se

7. Cookies

Vår webbplats använder cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller motsvarande för att den ska kännas igen. Det finns inga personuppgifter lagrade i våra cookies och de kan inte innehålla virus.

Syftet med cookies
Trafikmätning och statistik
Att spara dina inställningar
Riktade annonser

Så länge lagras cookies
Cookies raderas automatiskt efter ett visst antal månader. Denna tid kan variera. Cookies förnyas efter varje besök.

Så här tar du bort och undviker cookies
Se anvisningar här: http://minecookies.org/cookiehandtering